031-712 98 00 support@independia.se
blogg_undersokningsplikt

Är du på gång att köpa hus? Du vet väl att du som köpare har en långtgående undersökningsplikt! 

Undersökningsplikten betyder att du som köpare skall, i så stor utsträckning som möjligt, undersöka objektets alla delar innan du köper det. I vissa fall är huset redan besiktigat av en besiktningstekniker men det fråntar inte dig som köpare din plikt att själv kontrollera huset och fastigheten. I de fall huset är besiktigat av en besiktningstekniker eller om du som köpare anlitar en tekniker så skall det tilläggas att den undersökningen är en byggnadsteknisk undersökning. Den omfattar alltså normalt inte installationer som el, värme, vatten, sanitet, vitvaror, ventilation, eldstad och skorsten. För de kontrollerna behöver man anlita en fackman.

När du köpt ett hus så svarar du själv för alla fel som du upptäcker, borde ha upptäckt eller som du kan misstänka. Det gäller även om säljaren upplyser dig om ett misstänkt fel. Det kan då vara en varningssignal som kan föranleda en mer omfattande undersökningsplikt.

blogg_undersokningsplikt_vind

 

5 anledningar till att ta undersökningsplikten på allvar

  1. Du har som köpare enligt lag, Jordabalken (kap.4, § 19), en långtgående undersökningsplikt.
  2. Möjlighet till prisförhandling om du eventuellt upptäcker något fel innan dess att du köpt huset.
  3. Du får en bra och grundlig uppfattning om huset och dess skick.
  4. Vid en eventuell rättstvist behöver du uppvisa att du tagit din undersökningsplikt på allvar.
  5. Du vill INTE köpa grisen i säcken.