031-712 98 00 support@independia.se

ARBETSGIVARENS ANSVAR

Som arbetsgivare har du ansvar gentemot din personal. Det är du som ska se till att arbetsmiljön är hälsosam och en bra arbetsplats för alla som vistas i den.

NY LAG FÖR ARBETSPLATSER 2018!

Från och med februari 2018, ska alla arbetsplatser enligt lag radonmätas. Detta är arbetsgivarens ansvar och inte fastighetsägarens. Även de minsta butiker, kontor och arbetslokaler ska mätas

RADON

En ny lag om att alla arbetsplaster i Sverige ska radonmätas träder i kraft i februari 2018. Detta berör både stora nationella företag som små enskilda butiker och kontor. Finns det personal, ska det mätas!

VENTILATION

Ett ventilationssytem kräver underhåll vart 10e år. Det är ytterst viktigta för personalens och kundernads hälsa att en OVK görs regelbundet för att se över systemet i arbetslokalerna.

VI ÄR CERTIFIERADE OVK KONSULTER

Genom att utföra en ventilationskontroll först minskar man risken att radonutredningen påvisar höga halter.

Fixa luften först, mät sedan!

ENERGIDEKLARATION

Sen 2008 måste alla fastigheter energideklareras inför försäljning.

FRÅGOR

Kontakta oss för att boka en besiktning eller om du har några frågor.