BESIKTNINGAR SOM GER TRYGGHET

Ett hus förändras med tiden. Olika delar behöver underhållas och bytas ut under husets livslängd. Vi kan idag erbjuda de flesta kontroller som en villaägare har behov av.

Låt experterna svara på frågorna!

Ett hus, fastighet eller lägenhet är levande och förändras hela tiden. Trots att man sköter om sin bostad så slits vissa delar mer än andra. För att få en klar och tydlig bild på hur huset “mår” bör man anlita en erfaren besiktningsman som utifrån nogrann utredning och undersökning kan besvara alla de frågor, funderingar eller orosmoment som du kan tänkas ha. Ska du dessutom köpa eller sälja din bostad så är det ytterst viktigt att ha alla “korten på bordet” och göra en säljar- eller köparbesiktning.

SÄLJARBESIKTNING

En säljarbesiktning ger trygghet och hjälper köpare att hinna utföra sin undersökningsplikt. Genom en säljarbesiktning vet de redan det mesta om huset och kan känna sig redo att köpa i ett tidigare skede.

KÖPARBESIKTNING

Oavsett om en säljarförsäkring är gjord eller inte så har ni som köpare en omfattande undersökningsplikt. Genom en köparbesiktning har ni utfört en stor del av ert ansvar inför bostadsaffären.

KÖPARGENOMGÅNG

Som köpare är ni själva ansvariga för att undersöka huset och dess skick innan ni köper det. När du väljer en köpargenomgång av en besiktning som utförts åt säljaren gäller samma villkor och ansvar som vid en separat köparbesiktning.

ENERGIDEKLARATION

Sen 2008 måste alla bostäder energideklareras inför försäljning. Independias energideklaration innefattar alltid en besiktning som efterföljs av en skriftlig rapport.

AREAMÄTNING

Det förekommer ofta att bostäder idag har en felaktigt angiven area och därför är det vanligt att en areamätning utförs inför en bostadsförsäljning.

OKULÄR ELINSTALLATIONSKONTROLL

Som fastighetsägare är du ansvarig för elanläggningen, även om du själv saknar nödvändiga kunskaper om volt, watt och ampere. Det är din skyldighet att se till att anläggninen är säker.

ENTREPRENAD

Efter din renovering eller nybygge är klart är det viktigt att man utför en slutbesiktning. Det är en trygghet för dig som ägare att veta att byggnationen och arbetet som utförts uppfyller de krav som ställs i avtalet mellan parterna.

FUKTKONTROLL

Av de två miljoner villor vi har i Sverige idag har de flesta någon form av fuktpåverkan. Långt ifrån alla villor har så allvarliga skador att det krävs några större ingrepp men det finns vissa konstruktioner som kräver mer kontroll än andra.

OKULÄR VA KONTROLL

Att utföra en riskbedömning av vatten och avloppssystemet i er fastighet är ett klokt sätt att undvika eventuella skador som kan komma att kosta dig som ägare.

b

BREEAM CERTIFIERING

Vårt team är miljöcertifierade enligt de internationella krav som ställs för BREEAM.

RIKSTÄCKANDE

Vi har certifierade besiktningsmän som verkar över hela Sverige.
w

RADONMÄTING

Börja med att beställa en radonmätning för att fastställa hur radonhaterna är i er bostad

Vill du veta mer om våra besiktningar?