031-712 98 00 support@independia.se
jord i diskho

Att det doftar jord från diskhon eller avloppet är inte ett så ovanligt problem som man kan tro. Även om jag trodde det när jag stöte på det! Här har ni svaret och även tips på hur man kan förebygga och åtgärda.

Varför doftar det jord?

Jordlukt är ofta orsakat av kemiska ämnen som bildas av vissa bakterier och mögelsvampar. Ett jorddoftande ämne som kan bildas är t. ex. geosmin. Geosmin luktar påtagligt jordliknande även vid extremt låga halter då vårt luktsinne är ytterst känsligt för detta ämne. Ett annat mustigt jordluktande ämne som kan bildas av vissa bakterier är 2-metylisoborneol. Ämnena är inte hälsofarliga i de extremt låga halter som vi kan känna lukten men de orsakar en besvärande lukt eller smak om det t. ex. finns i dricksvattnet.

Så jordlukt från diskhons avlopp beror således oftast på bakterier som växer till sig i den smuts som samlats där.

För att bakterier och svampar ska kunna växa till sig så behöver de vatten (fukt) och mat (matrester, damm, tvål/diskmedelsrester, hår eller hud m.m.) och de växer snabbare vid varmare årstider/temperaturer.

jord på marken

Förebygga.

Så för att förebygga luktproblemet i diskhon så behöver man se till att göra rent i avloppet och avloppsilen från matrester och smuts. Det är ju bra att torka upp eventuella matrester från diskhon och silen så fort man diskat eller spolat rent disken och inte låta det ligga i avloppet. Men vi alla är ju kanske inte så ”renliga” av oss och tänker att vi gör det nästa gång eller vid senare tillfälle.

Åtgärder.

Om man redan har fått luktproblemet så är det rengöring som behövs och lämpligen tar man även isär avloppsrör och vattenlåset under diskbänken och gör rent dessa också. Vad ska man använda för att göra rent? Vanliga husmorsknep såsom bikarbonat, vinäger/ättika lite samt och sedan hett vatten fungerar utmärkt. Kom ihåg att även använda borste för att mekaniskt få bort smuts och bakterier som sitter lite hårdare på olika invändiga ytor i avloppsdelarna.

En sådan här grundligare rengöring kan man lämpligen göra ett par gånger per år för att minska risken för jordluktsproblem från diskhon.

Källa: Eurofins

———

I KORTA DRAG

✔ Jorddoft i från avloppet är ofta orsakat av kemiska ämnen.

✔ Ämnena är inte hälsofarliga i låga halter.

✔ Regelbunden rengöring krävs för att hålla bakterierna borta.