031-712 98 00 support@independia.se

HUR ELSMART ÄR DITT HUS?

ENERGIDEKLARATION

Deklarationen infördes i Sverige 2009 genom lagen om energideklaration. Syftet är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader.

Boverket

ENERGIDEKLARATION

Enkelhet & kvalité

Som en av landets ledande aktörer på marknaden levererar Independia dagligen energideklarationer i hela landet, både till privatpersoner och företag. Tack vare vårt smidiga koncept har vi mer än 25 000 nöjda kunder sedan starten 2008 och ser fram emot att fortsätta erbjuda energideklarationer med både enkelhet och kvalité till rätt pris.

Ni behöver i princip bara förbereda styrkande dokumentation över byggnadens energi och vattenförbrukning, vanligtvis i form av fakturor, och invänta vår besiktningsman.

Under besiktningen går besiktningsmannen igenom med fastighetsägaren hur byggnaden har använts, hur många som bor/nyttjar byggnaden m.m.

Värmesystemet, fönster, dörrar och isolerstandard på vinden kontrolleras, och Atemp* fastställs. Eventuella energisparande åtgärder redovisas och samtlig information sammanställs för att sedan rapporteras in till Boverket.

Vi anpassar alltid arbetet och därmed priset på energideklarationen efter kundens behov, fasta priser används alltid.

Begreppsförklaring:

*Atemp är förenklat, den uppvärmda golvarean som ligger till grund för byggnadens energiprestanda.

Energiprestanda och energiklass: Måttet på hur energieffektiv en byggnad är att värma upp under ett år, anges i: kWh/m² och bokstaven A-G.

VI ERBJUDER FÖLJANDE TJÄNSTER:

ENERGIDEKLARATION

Kontrollerar förbrukningen

Vi utför energideklarationer och energibesiktningar på småhus & flerbostadshus. 

ENERGIUTREDNING

Höga driftskostnader?

Genom vår  energiutredning kan vi se lösningar på hur du minskar din uppvärmningskostnad.

ENERGIBALANSRÄKNING

Husets energibehov

För att få bygglov för ditt småhus behövs en enegibalansberäkning som visar husets energibehov utifrån dess konstruktion.

TERMOGRAFERING

Fönster som drar?

Vi utför en termografering med värmekamera för att hitta var det största kallraset sker.

Energideklarera Småhus

Från och med 1 januari 2009 åligger det alla husägare att energideklarera sitt hus inför försäljning. Finns ingen energideklaration den dagen köparen skriver kontrakt har köparen rätt att själv låta upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad. Lagen berör samtliga hus som skall säljas med undantag för byggnader under 50 m² samt fritidshus som ej nyttjas som permanentboende. Det går inte att förhandla bort en energideklaration.

Energideklarera Flerbostad

Från och med 2009 skall samtliga flerbostadshus och lokaler ha en aktuell energideklaration. Vid försäljning eller uthyrning av en lägenhet ska byggnadens energideklaration kunna visas upp. Detta ansvar ligger på fastighetsägaren. En energideklaration är giltig i 10 år och när den perioden har löpt ut måste man upprätta en ny. Detta betyder att många fastighetsägare kommer att behöva uppdatera sin befintliga energideklaration under 2018.

hör av dig

Datavägen 6A
436 32 Askim
+46 31 712 98 00
support@independia.se