031-712 98 00 support@independia.se

TA HAND ON DIN INVESTERING

Vi hjälper dig ta hand om dina fastigheter, både privata och kommersiella.

RADONUTREDNING

Mätning behöver inte vara komplicerat, vi tar hand om hela processen från utplacering och mätning, till åtgärdsförslag och sanering om det skulle visa sig vara höga radonhalter.

RADONÅTGÄRDER

Vilka åtgärder som rekommenderas beror på vad källan till radonet är och fastighetens skick. Efter besiktningen lämnas åtgärdsförslag samt en klar plan på hur fastigheten bör saneras.

VENTILATIONSKONTROLLER

Ett ventilationssytem kräver underhåll vart 10e år. Det är ytterst viktigt för fastighetens skick att en OVK görs regelbundet för att se över systemet i alla lokaler och bostäder.
Genom att utföra en OVK, Obligatorisk Ventilations Kontroll, av en fastighet innan radonmätning utförs, har man väldigt stora chanser på att ha normalhöga radonvärden som inte kräver kostsamma åtgärder.
Bengt Testnamn

Ordförande & VD, Svenska luft & miljörådet

ENERGIDEKLARATIONER

Sen 2008 måste alla bostäder energideklareras inför försäljning. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att detta finns eller ska utföras.

Kategorier

Kontakta oss för offert eller frågor kring flerbostad

SVENSKAR DRABBADE AV RADONRELATERAD LUNGCANCER

Kategorier

SVENSKA HEM MED RADON ÖVER RIKTVÄRDET

SVENSKA BOSTÄDER SOM RADONMÄTTS AV INDEPENDIA

OVK

Vårt certiferande OVK team har lösningen på din fastighets ventilationsproblematik.

FRÅGOR

Kontakta oss för att boka en besiktning eller om du har några frågor.