031-712 98 00 support@independia.se
vind

I Sverige har de allra flesta av oss privilegiet att ha tak över huvudet och en varm säng att sova i. Inte alla, dessvärre, men de flesta. Men ägnar vi någon gång någon tanke på vad det är som håller oss torra och varma? En varm säng i all ära men utan ett tätt tak och en välmående vind så skulle sängen inte vara så värst varm och inomhusluften inte speciellt ren. En bra sak är alltså att ägna vårt tak och vår vind en tanke och lite kärlek, om man får kalla det så, några gånger om året.

Jag vet, jag har tidigare skrivit om hur man skall ha koll på sin krypgrund, kika efter eventuell fuktproblematik osv osv och nu kommer jag med ytterligare ett område som skall kontrolleras. Tror mig, det är enbart för att jag vill att vi ska rå om våra hus, vår borg, vårt hem. Det betyder så mycket för var och en av oss och av den anledningen skall vi rå om det, inte ta det för givet. Vi skall alla kunna leva i ett friskt och välmående hus och mitt mål är att ge er så mycket kunskap som möjligt för att det skall bli och vara verklighet.

Det som oftast påverkar hur vår vind mår är faktiskt inte huruvida taket är tätt eller inte. Eller alltså, självklart påverkar ett tätt tak vinden, men det vet vi om, det har vi koll på. Vad vi har mindre koll på är hur vår inomhusmiljö påverkar vinden och på så vis så väl själva konstruktionen som klimatet. När jag talar om inomhusmiljö i detta fallet så syftar jag i huvudsak på ventilationen. 

uppgång vind

Så, vad kan vi då tänka på vad gäller ventilation och inomhusluft och varför.

1) Ventilationen ska se till att byta ut hälften av luften i en bostad minst varje timme.

2) Extra viktigt är att ventilera och byta ut luft där vi duschar, tvättar och lagar mat. Där behöver luften bytas ut mer än en gång i timmen.

Om vi inte har en bra ventilation i huset leder det till att fukt och värme stiger upp genom innertaket till vinden. Där är det vanligtvis en lägre temperatur vilket innebär att ångan kondenserar och skapar ett fuktigt klimat vilket i sin tur kan leda till mikrobiell påväxt.

Olika typer av ventilationssystem.

1) FTX – system.  Från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning.

2) F – system. Frånluftsventilation. 

3) S – system. Självdragsventilation. 

Det är faktiskt så att den absolut största orsaken till påväxt på våra vindar idag är ett resultat av undermålig ventilation i bostaden. Självdragsventilation, som är den vanligaste typen av ventilation i äldre hus, gör sig bäst när vi har en eldstad då självdraget sker när skorstenen är varm. Idag har vi andra typer av värmekällor i våra bostäder och då kommer inte självdraget till sin fulla rätt.

Om du har upptäckt påväxt på vinden så är det bra att låta en expert undersöka påväxten för att kunna bena ut varför den tillkommit. Är det, som vi nämnt ovan, p.g.a. bristfällig ventilation eller kan det vara ett läckage i taket. 

Det finns så otroligt mycket att skriva om detta ämne, tak, vind och ventilation. Denna gång fick ventilationen ligga i fokus. Men jag lovar att skriva mer om tak och vind fra,över för att ge er å mycket bra och nyttig information som möjligt!

I KORTA DRAG

✔ Ta för vana att titta till vinden ett par gånger om året.

✔ Vår inomhusmiljö kan vara en bidragande faktor till påväxt på vinden.

✔ Olika typer av ventilationssystem, vilket passar dig och ditt hus bäst?

———