031-712 98 00 support@independia.se

behåll FUKTEN PÅ UTSIDAN

FUKTMÄTNING

FUKT KAN INNEBÄRA ETT MINSKAT VÄRDE PÅ DITT HUS

Att din hälsa försämras dramatisk om du lever i ett hus med fukt är en självklarhet, men det många glömmer är den enorma värdeminskning av ditt hus en fuktskadad vind eller källare kan vara. I värsta fall går det inte att åtgärda utan rivning är det enda alternativet.

%

VINDAR I SVERIGE SOM UPPSKATTAS HA FUKTPÅVERKAN

FUKTKONTROLLER

Av de två miljoner villor vi har i Sverige idag har de flesta någon form av fuktpåverkan. Långt ifrån alla villor har så allvarliga skador att det krävs några större ingrepp men det finns vissa konstruktioner som kräver mer kontroll än andra.

Enligt Boverket har närmare 30 % av alla villor som är byggda på krypgrund synlig fuktpåverkan i krypgrunden. Fukt och mögel i krypgrunden är att betrakta som ett allvarligt problem då det är stor risk för att skadan påverkar boendemiljön då luften stiger från krypgrunden och upp till miljön som ni lever i. Även vindar drabbas av liknande problem men där är skadefrekvensen ännu större. Det uppskattas att närmare 70 % av alla vindar i Sverige har fuktpåverkan. Risken är större ju närmare kusten huset ligger.

  Riskanalys på plats av fuktsakkunnig.

  Vi kommer ut till er och ser över husets riskområden kring fukt och lukt. Allt från grund till vind. Oavsett om ni har ett konkret område som ni misstänker eller en allmän översikt av fastigheten så gör vi en riskbedömning för er. Efter att det har konstaterats ett problemområde i fastigheten ger vi ett åtgärds och kostnadsförslag specifikt för er fastighet. 

  UNDERSÖK MED JÄMNA MELLANRUM

  Krypgrunder

  Ca 30 % av alla hus med krypgrund har synlig påverkan av fukt såsom mögel, svamp och missfärgningar.

  Genom att skapa ett klimat i krypgrunden som är mindre gynnsamt för svamp att växa i hindrar man vidare skador.

  Skador som redan uppstått sanerar vi med klor eller så byter vi ut det skadade materialet.

  Är det luktsmitta kan vi även hantera detta med hjälp av kontrollerad ventilation i utrymmet.

  Vi arbetar med moderna lösningar som är skräddarsydda för er fastighets fuktproblem. Då vi inte är knutna till någon specifik leverantör av utrustning väljer vi alltid den lösningen som är bäst för ert fuktproblem.

  PLATTA PÅ MARK

  Fram till 1984 byggdes de flesta plattor på mark utan ångspärr mot marken och med överliggande isolering. Detta har visat sig medföra en stor risk för fukt- och luktskador från den typen av konstruktion.

  Att åtgärda denna typ av problem innebär stora ingrepp i fastigheten då lösningen oftast är att byta ut golv och bjälklag till en fuktskyddad och ventilerad lösning.

  All vår personal är försäkrad och vi följer konsumenttjänstlagen med garanti på utfört arbete.

  VINDAR

  Ca 70 % av alla vindar har synlig fuktpåverkan av svamp, mögel och missfärgningar. Precis som i krypgrunder gäller det att skapa en miljö på vinden som inte är gynnsam för fuktpåverkan. Kontrollerad ventilation är oftast den bästa vägen för att lösa problemet på vinden.

  Är isoleringen skadad kan vi byta ut den och samtidigt behandla påväxt på trämaterial med klor.

  All vår personal är försäkrad och vi följer konsumenttjänstlagen med garanti på utfört arbete.

  hör av dig

  Datavägen 6A 
  436 32 Askim
  +46 31 712 98 00
  support@independia.se