031-712 98 00 support@independia.se
grönt_bolån

En snackis som börjat gå runt nu är möjligheten att sänka sitt bolån om man faller inom ramen för vissa kriterier i sin energiförbrukning i hemmet. Och visst är detta väl värt att kika in på! Det finns pengar att spara på sitt, många gånger, höga bolån! Men vad gäller egentligen, kan alla få det, vad krävs och erbjuder alla banker den tjänsten/förmånen?

Jag stämde av med våra två energiexperter på Independia och bad dem svara på några frågor.

Först lite fakta, säger Emma Gustafsson, certifierad energiexpert.

För att få ansöka om grönt bolån så skall någon dessa kriterier vara uppfyllda:

  • A- eller B-klassad enligt Boverkets energiklassificering från 1 januari 2014
  • Ett Svanenmärkt hus enligt det statliga bolaget Miljömärkning Sverige
  • En guld- eller silvercertifierad miljöbyggnad enligt Sweden Green Building Council
  • Ett certifierat passivhus

Vi kommer ofta i kontakt med villaägare, vilka då behöver en A- eller B-klassad energiklasscertifiering för att kunna få ansöka om grönt bolån, fortsätter Johan Holmkvist, certifierad energiexpert.

energideklaration

Hur länge har detta funnits/erbjudits?

Vi är inte helt säkra men i ca 3 år är vårt svar, säger Emma.

Gäller det samtliga banker eller är det bara vissa som erbjuder detta?
– Flera banker erbjuder denna rabatt men inte alla så det är viktigt att höra med din bank om de erbjuder Grönt Bolån. Vissa banker accepterar t. ex. bara energideklarationen medans andra även accepterar andra något av de alternativ som nämndes tidigare. Äger du ett hus som klarar kriterierna för Grönt bolån kan det vara värt att byta bank om din nuvarande inte erbjuder detta, fortsätter Emma och Johan.

Vad är ett certifierat passivhus?
– Certifierat passivhus innebär en granskning av ritningar och projektets program- eller bygghandlingar för att säkerställa att byggnaden har förutsättningar att uppfylla kriterierna för passivhus eller nollenergihus. Hela projektet gås igenom för att säkerställa att låga driftkostnader under lång tid och en låg miljöpåverkan. Kriterier finns för tre nivåer att välja på: Guld, Silver och Brons.

Ett miljöcertifierat passiv är klassat enligt miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad. En Miljöbyggnad uppfyller bland annat krav på mycket effektiv energianvändning, sunda materialval, tyst inomhusmiljö, god ventilation och hög fuktsäkerhet.

Är det många som faller inom A eller B och därmed kan ansöka om grönt bolån?
– Det är svårt att uppnå A och B som klassning. A är passiv som knappt förbrukar någon el alls. Energiklass med B är något lättare att uppnå men det krävs att huset är relativt nybyggt så det klarar dagens krav gällande isolering, U-värde för fönster mm. En byggnad som är äldre än 14 år har svårt att uppnå detta krav. I de flesta fall krävs även en riktigt även effektiv värmepump. Är din värmepump 15 år gammal är den inte tillräckligt effektiv för att klara av att uppnå energiklass B. Det som är bra att veta är att kravet vid nybyggnation är energiklass C, avslutar Johan och Emma.

Kanske inte helt lätt att få igenom Grönt bolån verkar det som. Men, det kan ju alltid vara värt ett försök!