031-712 98 00 support@independia.se
signerar dokument

När man är inne i hus-svängen och kanske ska sälja eller köpa hus så är dolt fel och dolda fel försäkring något som du garanterat kommer att höra talas om. När vi i tidigare inlägg skrivit om dolda fel försäkring och dess innebörd så har informationen varit mest riktad åt den som skall sälja sitt hus. Nu tänkte vi att vi riktar oss till dig som köper ett hus. Hur kan en dolda fel försäkring som säljaren tecknat hjälpa dig?

Joachim Jansson som är Key Acconut Manager på Independia samt till Malin Borg Försäkringsförmedlare på Nordic Försäkring & Riskhantering hjälper oss med svar och information till dig.

Malin och Joachim

Fördel nr 1.
Varken säljare eller mäklare kan vid köptillfället garantera att säljaren kommer att ha pengar i framtiden att kunna ersätta ett bedömt dolt fel om köparen gör en eller flera reklamationer under de kommande 10 åren efter tillträdesdagen. Fördelen med försäkringsskydd är att säljare varit proaktiva och tecknat en dolda felförsäkring just för att köpare med substans i sin kravställning skall vara garanterade detta. Givetvis inom ramen för vad försäkringsvillkoren gäller för. En ersättning, eller s.k. nedsättning av köpeskillingen kan då alltså komma köpare till godo även om säljaren inte har egna ekonomiska möjligheter att ersätta köparen.

Fördel nr 2.
Genom säljarens försäkringsskydd kan köpare utan någon kostnad för utredningen, eller att betala någon självrisk, få utrett ett eller fler misstänkta dolda fel och få ett välgrundat beslutsunderlag från försäkringsbolaget om huruvida felet uppfyller kriterier för abstrakt fel, s.k. dolt fel enligt jordabalken. Det vill säga om det är ett fel som säljaren skall ansvara för gentemot köparen.

OBS! Det kan se lite olika ut i försäkringsvillkoren i de försäkringar som finns på marknaden så se till att ta reda på vad som gäller för just den försäkring som din säljare tecknat.

En köpare till en oförsäkrad säljare behöver i nästan alla fall anlita juridisk hjälp för att kunna reglera kravet då det är alldeles för komplicerat för två privatpersoner att hantera själva.

Köparen vill ha ersättning för felet av säljaren och säljaren som gått vidare i ny bostad vill såklart slippa ersätta felet. Båda får anlita jurister med ovissa kostnader som följd.

Fördel nr 3.
Kontrollera om det finns en nedre gräns för att försäkringen skall kunna reglera/utbetala. I de mest gynnsamma försäkringarna finns ingen nedre gräns alls.

Innebörden av det är att alla eventuella upptäckta dolda fel kan utredas (inom villkor) och vid konstaterade s.k. dolda fel kan köpare i flera fall kompenseras.

OBS! Även här ser det olika ut i villkoren i alla försäkringar så se till att ta reda på vad som gäller för just den försäkring som din säljare tecknat.

Oförsäkrade säljare kan däremot i rätten bedömas ansvarsfria upp till höga nivåer vilket gör husköpet mer ekonomiskt riskfyllt för köparen. Man tittar då i princip bara på om skadan är tillräckligt stor i förhållande till en ofta hög köpeskilling och det gör att endast betydande kostnader och/eller fel anses innebära ett ansvar för säljaren. Det går dock inte att urskönja en tydlig gräns för när prisavdrag beviljas respektive inte beviljas.

Nu hoppas vi att du som skall köpa ett hus eller köpt ett förstår och ser fördelen med att din säljare tecknat en dolda fel försäkring.