031-712 98 00 support@independia.se

VI KAN BYGGNATION!

ENTREPRENADBESIKTNING

SLUTBESIKTNING

Är ditt hus rätt byggt?

Ni har låtit bygga ert drömhus och det sista som görs är en slutbesiktning för att säkerställa att de som byggt huset har gjort rätt och enligt det som ni kommit överens om.

Slutbesiktning

Vad är syftet med en slutbesiktning?

När ditt hus är färdigbyggt är det dags för slutbesiktning. Slutbesiktningen utförs av en oberoende, erfaren besiktningsman. Besiktningsmannens uppgift är att undersöka huset och se till att entreprenaden har utförts enligt de kontrakt som finns upprättade mellan parterna och att arbetet är fackmannamässigt utfört.

HUR GÅR EN BESIKTNING TILL

Besiktningman på plats

En kallelse skickas ut av besiktningsmannen till dig som beställt husbygget och de entreprenörer som byggt huset och besiktningen utförs sedan på den dag och tid som anges i kallelsen. Den som är kontrollansvarig brukar också vara med. Säkerställ med aktuell besiktningsman vem som kallar den kontrollansvarige.

Besiktningsmannen börjar med att förklara hur besiktningen går till och tar del av alla kontraktshandlingar, ritningar och övriga underlag.

Vad besiktigas?

Alla delar av entreprenaden besiktigas, men det kan förekomma att vissa delar ej är möjliga att besiktiga på grund av exempelvis säkerhetsskäl. Det anges i förekommande fall i utlåtandet och de delar besiktigas vid ett senare tillfälle när de är åtkomliga.

Besiktningsmannen kommer inte att prova alla funktioner i huset. Det skall däremot vara gjort av entreprenörerna, som ska kunna uppvisa intyg. Om det sedan visar sig att något inte fungerar, kan det anmälas till entreprenören inom sex månader från slutbesiktningsdatumet.

På besiktningen bedömer besiktningsmannen om entreprenaden godkänns eller ej. Entreprenaden godkänns om det inte finns några fel, eller bara fel av mindre betydelse och i begränsad omfattning.

Eventuella fel

Vid upptäckta fel på besiktningen värderar besiktningsmannen vad dessa fel kostar att åtgärda. Det beloppet kan du som beställare hålla inne med tills felen är åtgärdade.

De fel som besiktningsmannen noterar vid besiktningen har entreprenören både rätt och skyldighet att avhjälpa. Avhjälpandet ska normalt ske snarast eller inom två månader.

Ett skriftligt utlåtande upprättas alltid efter besiktningen, där de fel som besiktningsmannen hittat antecknas. Utlåtandet skickas sedan till alla parter.

Vad händer om entreprenaden ej blir godkänd?

I de fall entreprenaden ej blir godkänd, ska det göras en ny slutbesiktning på entreprenörens bekostnad så fort felen är åtgärdade.

Efter godkänd slutbesiktning

När entreprenaden är godkänd så flyttas ansvaret för huset över till dig och reklamationstiden börjar. Efter ett slutsamråd med kommunen och kontrollansvarig där du fått ditt slutbevis, kan du sedan flytta in i ditt nya hem.

CHECKLISTA INFÖR HUSKÖP?

Banklån, flyttfirma, elavtal etc. Det är mängder med saker man måste tänka på vid både husförsäljning och husköp. Se över vår lista på det man inte bör glömma!

RADONKOLLEN

Beställ en snabb radonmätning för att få en god indikation på om huset har höga radonhalter.

AREAUPPMÄTNING

I många fall stämmer inte ytan helt. Var säker på att du får det du betalar för.

FRÅGOR

Kontakta oss för att boka en besiktning eller om du har några frågor.