031-712 98 00 support@independia.se

LÅT EXPERTEN SVARA PÅ FRÅGORNA

KÖPARGENOMGÅNG

KÖPARGENOMGÅNG

Ta del av besiktningsprotokollet

Om säljaren redan har beställt och låtit utföra en överlåtelsebesiktning av huset i samband med försäljningen, är det viktigt för dig som köpare att få möjlighet att ta del av protokollet från besiktningen. Besiktningsmannen hjälper dig med en del av din undersökningsplikt.

Som köpare har man ett mycket stort ansvar enligt lag (Jordabalken kapitel 4, § 19) att undersöka huset och dess skick.

Priset för en köpargenomgång är kraftigt reducerat jämfört med att göra en helt ny besiktning av byggnaden.

När du som köpare väljer en köpargenomgång av en besiktning som utförts åt säljaren gäller samma villkor och ansvar som vid en separat köparbesiktning. Besiktningsmannen har alltså samma ansvar gentemot dig och samma villkor gäller som för den ursprungliga beställaren. Priset för en köpargenomgång är kraftigt reducerat jämfört med att göra en helt ny besiktning av byggnaden.

Besiktningmannen svarar på frågorna

På en köpargenomgång går våra besiktningsmän noggrant igenom besiktningsprotokollet med dig och samtliga noteringar om eventuella fel, brister och risker förklaras. En genomgång på plats i huset rekommenderas starkt eftersom besiktningsmannen då tydligare kan redogöra för sina iakttagelser och eventuella missförstånd eller feltolkningar kan undvikas.

Vid genomgången kan du givetvis ställa alla de eventuella frågor som kan finnas till besiktningsmannen, för att räta ut eventuella frågetecken och få en klarare bild av husets skick. Kom ihåg att få hus är felfria och köpargenomgången är också ett bra sätt att få veta vad som kan vara bra att tänka på med huset inför framtiden, både praktiskt och ekonomisk.

Se det som ett väldigt bra sätt att lära känna ditt nya hus.

Vi tar ansvar

Du får ett ansvarsförhållande till besiktningsmannen som gäller under 2 år från besiktningsgenomgången. Det innebär att besiktningsmannen bär ansvar gentemot dig för att besiktningen är korrekt utförd.

Du som köpare har en kvarstående undersökningsplikt för de delar av fastigheten som inte ingår i en överlåtelsebesiktning eller som undantas i besiktningsutlåtandet.

L

Dessutom erbjuder vi som enda besiktningsbolag vår unika Independia Vitvaruförsäkring, värde 1 900 kr. Försäkringen medföljer helt utan kostnad vid varje Köpargenomgång.

FÖRDELAR MED EN KÖPARGENOMGÅNG

=

Independia Vitvaruförsäkring ingår alltid utan extra kostnad.

=

Mycket förmånligt pris för köpare som en del i att uppfylla undersökningsplikt enligt Jordabalken.

=

Köpare får hjälp att fatta korrekt beslut och utföra de eventuella vidare undersökningar som önskas.

=

Snabbare säljprocess då besiktning redan finns utförd.

=

För att undvika missförstånd och framtida tvist.

=

Reklamations möjlighet i två år från datum för ursprungsbesiktningen.

=

Trygghet i köpet. Kund vet vad man köper.

CHECKLISTA INFÖR HUSKÖP?

Banklån, flyttfirma, elavtal etc. Det är mängder med saker man måste tänka på vid både husförsäljning och husköp. Se över vår lista på det man inte bör glömma!

RADONKOLLEN

Beställ en snabb radonmätning för att få en god indikation på om huset har höga radonhalter.

AREAUPPMÄTNING

I många fall stämmer inte ytan helt. Var säker på att du får det du betalar för.

FRÅGOR

Kontakta oss för att boka en besiktning eller om du har några frågor.