031-712 98 00 support@independia.se

KONTROLLERA INNAN DET BLIR PROBLEM!

OKULÄR VA KONTROLL

OKULÄR VA-KONTROLL

Våra besiktningsmän har i allmänhet större erfarenhet av installationer för vatten och avlopp än en normalt bevandrad husköpare/ägare. I en vatten och avloppskontroll redovisas därför bedömningar och eventuella rekommendationer som gäller installationen. I en okulär kontroll av vatten och avlopp grundar sig bedömningar och rekommendationer delvis på säljarens uppgifter, allmänt kända ålders- och försäkringsmässiga avskrivningar eller andra uppenbara indikationer på fel.

Syftet med den okulära kontrollen är också att underlätta för försäkringsbolag som arbetar med försäkringar för dolda fel med utökat skydd för exempelvis vatten- och avloppsinstallationer. Kontrollen beställs och utförs därför ofta i samband med en överlåtelsebesiktning.

Några undersökningar i form av mätningar, asbestinventering eller filmningar av vatten och avloppssystem med mera utförs inte av besiktningsmannen. Dessa typer av undersökningar kräver i allmänhet fackmän med särskild behörighet för respektive installation.

Den innebär inte att besiktningsmannen garanterar funktion eller att installationen inte är i behov av en översyn, underhåll, uppgradering eller reparation. För att säkerställa detta kan det också krävas en utredning av en behörig fackman.

Ett skriftligt protokoll upprättas och kontrollen är att betrakta som en nyttig tilläggsinformation.

RADONHUS?

Med en snabb radonmätning får du en god indikation på om bostaden du tänker köpa eller sälja har förhöjda radonhalter.

AREAUPPMÄTNING

I många fall stämmer inte ytan helt. Var säker på att du får det du betalar för.

ENERGIDEKLARATION

Sen 2008 måste alla fastigheter energideklareras inför försäljning.

FRÅGOR

Kontakta oss för att boka en besiktning eller om du har några frågor.