031-712 98 00 support@independia.se

MISSA INTE DITT ANSVAR SOM KÖPARE

HUSBESIKTNING FÖR KÖPARE

BESIKTNING KÖPARE

Idag blir det mer och mer självklart att hus besiktigas i samband med en försäljning då en besiktning utförd av säljare eller köpare ofta bidrar till en tryggare och smidigare affär för samtliga parter. 

Vad är syfte och mål för köpare med en överlåtelsebesiktning?

Som köpare har du ett stort ansvar och en undersökningsplikt vid ett husköp. Det är inte alltid lätt att själv undersöka ett hus och veta vilka fel och brister man ska leta efter.

För att undvika otrevliga överraskningar bör du låta utföra en husbesiktning via oberoende besiktningsman.

Att låta besiktiga huset är en hjälp på vägen och en del i att uppfylla din undersökningsplikt. Köparen har enligt lag en omfattande undersökningsplikt, som finns reglerad i Jordabalken (kap.4, § 19). 

Husbesiktningen och det utlåtande du får om husets skick är ett bra beslutsunderlag vid ett köp. Besiktningen är också ett bra sätt att lära känna ditt nya hus, samt skaffa dig så mycket möjligheter och rättigheter som möjligt ifall det faktiskt är något som framkommer då du redan flyttat in i ditt nya boende. Besiktningsmannen har ett ansvar för det utförda uppdraget mot dig som beställare i 2 år efter besiktningstillfället.

Hur går en husbesiktningen till?

Besiktningen börjar med en genomgång med beställaren/köparen där man går igenom hur besiktningen kommer att gå till. En liten frågestund med säljarna hålls då de känner till huset och dess historik. De får möjlighet att bistå med egna uppgifter som exempelvis åtgärder, underhåll eller kända brister i huset. Det är en byggnadsteknisk besiktning som är okulär i sitt grundutförande, vilket innebär att man inte gör några ingrepp i fastigheten. Det finns möjlighet att utöka omfattningen av besiktningen genom att även boka ytterligare tjänster som exempelvis areamätning eller utökad fuktkontroll.

Besiktningsmannen har som uppdrag att hitta eventuella fel eller brister i huset och dess konstruktioner som är av betydelse. Husbesiktning utförs i alla tillgängliga utrymmen och synliga ytor såsom tak och fasad. De fel och brister som upptäcks redovisas sedan skriftligt i ett protokoll. Besiktningsprotokollet kan även innehålla en riskanalys och rekommendation om fortsatt teknisk utredning.

Viktigt att nämna är att alla hus har fel eller brister i varierande grad och mängd och man ska inte låta sig nedslås av det. Se det som positivt istället att man får vetskap om det som eventuellt kan eller ska åtgärdas och vad som kan vara bra att hålla under uppsikt.

En husbesiktning för köparen är helt enkelt en god investering för ett tryggare husköp.

L

Dessutom erbjuder vi idag som enda besiktningsbolag vår unika Independia Vitvaruförsäkring, värde 1 900 kr. Försäkringen medföljer helt utan extra kostnad vid varje husbesiktning för köpare.

FÖRDELAR MED EN HUSBESIKTNING FÖR KÖPARE

=

Independia Vitvaruförsäkring ingår alltid utan extra kostnad.

=

Hjälp med att uppfylla del av långtgående undersökningsplikt.

=

Trygghet i köpet. Kund vet vad man köper.

=

Besiktningen utförs av oberoende och ansvarsförsäkrade besiktningsmän.

=

Reklamations möjlighet i två år från datum för utförd besiktning.

=

Vi erbjuder snabba ledtider.

CHECKLISTA INFÖR HUSKÖP?

Banklån, flyttfirma, elavtal etc. Det är mängder med saker man måste tänka på vid både husförsäljning och husköp. Se över vår lista på det man inte bör glömma!

AREAMÄTNING

I många fall stämmer inte ytan helt. Var säker på att du får det du betalar för.

RADONKOLLEN

Beställ en snabb radonmätning för att få en god indikation på om huset har höga radonhalter.

FRÅGOR

Kontakta oss för att boka en besiktning eller om du har några frågor.