031-712 98 00 support@independia.se

SÄLJ DIN BOSTAD UTAN FRAMTIDA PROBLEM

Husbesiktning för säljare

HUSBESIKTNING SÄLJARE

Besiktiga huset för en tryggare bostadsaffär!

Att köpa eller sälja hus är för många av oss den största affären vi gör i våra liv. 

Idag blir det mer och mer självklart att hus besiktigas i samband med en försäljning då en husbesiktning ofta bidrar till en tryggare och smidigare affär för samtliga parter.

Varför husbesiktning?

För säljaren ger en utförd överlåtelsebesiktning/husbesiktning ett bättre utgångsläge då husets skick och status redovisas redan i förväg. Besiktningen är också en bra hjälp för mäklaren för att kunna göra en rättvis värdering av huset. Spekulanter på visning kan känna sig tryggare med vetskapen om eventuella fel eller brister i husets aktuella skick, vilket ofta bidrar till en säkrare budgivning och affär.

Idag vill fler spekulanter kunna läsa ett besiktningsprotokoll redan på visning för att få en klarare bild av vad man köper. Det är annars tråkigt att behöva upptäcka eventuella fel och brister i efterhand som kan ändra förutsättningarna och orsaka att det blir en mer komplicerad affär än nödvändigt.

Säljare ges också möjlighet att utföra förbättringsåtgärder. Många gånger är det små saker som man som husägare inte är medveten om såsom spruckna betongpannor, spillskydd för de vitvaror som kräver detta, och andra saker som ofta är enkla för säljare själva att åtgärda inför en visning. En husbesiktning kan med fördel även kombineras med en dolda fel försäkring som bidrar till att göra affären ännu tryggare.

Hur går en husbesiktning till?

Besiktningen börjar med en liten genomgång av besiktningsmannen tillsammans med beställaren där man går igenom hur besiktningen kommer att gå till. En liten frågestund med säljarna hålls då de känner till huset och dess historik. De får möjlighet att bistå med egna uppgifter som exempelvis åtgärder, underhåll eller kända brister i huset. Det är en byggnadsteknisk besiktning som är okulär i sitt grundutförande, vilket innebär att man inte gör några ingrepp i fastigheten. Det finns möjlighet att utöka omfattningen av besiktningen genom att även boka ytterligare tjänster som exempelvis areamätning eller utökad fuktkontroll.

Besiktningsmannen har som uppdrag att hitta eventuella fel eller brister i huset och dess konstruktioner som är av betydelse. Husbesiktning utförs i alla tillgängliga utrymmen och synliga ytor såsom tak och fasad. De fel och brister som upptäcks redovisas sedan skriftligt i ett protokoll. Besiktningsprotokollet kan även innehålla en riskanalys och rekommendation om fortsatt teknisk utredning.

Hur hjälper det köparen?

Har en överlåtelsebesiktning utförts tidigare på huset åt dig som säljare, erbjuds köpare av huset att mot en kostnad ta del av protokollet samt genomgång på plats eller per telefon. Detta hjälper köparen att uppfylla en del av sin långtgående undersökningsplikt (enl. jordabalken kap.4, § 19).

Köparen får också kunskap om sitt hus genom att det är omfattande undersökt. Tanken är därmed att slippa tråkiga överraskningar i efterhand som ingen hade räknat med.

LÄS MER OM KÖPARGENOMGÅNG

L

Dessutom erbjuder vi som enda besiktningsbolag vår unika Independia Vitvaruförsäkring,
värde 1 900 kr. Försäkringen medföljer helt utan kostnad vid varje husbesiktning för säljare.

FÖRDELAR MED EN HUSBESIKTNING
SÄLJARE!

=

Husets skick redovisas/korten på bordet

=

Independia Vitvaruförsäkring ingår alltid utan extra kostnad

=

Bra i marknadsföringssyfte. Lockar fler presumtiva köpare

=

Möjlighet till åtgärder innan visning

=

Kostnaden avdragsgill vid försäljning

=

Slipper onödiga prisdiskussioner med presumtiva köpare

=

Besiktningsunderlag för möjlighet att teckna Dolda Felförsäkring

=

Minskar risken för framtida tvist mellan säljare och köpare

=

Förmånligt för köpare att välja köpargenomgång på redan utförd husbesiktning. Snabbare säljprocess

CHECKLISTA INFÖR HUSKÖP?

Banklån, flyttfirma, elavtal etc. Det är mängder med saker man måste tänka på vid både husförsäljning och husköp. Se över vår lista på det man inte bör glömma!

RADONKOLLEN

Beställ en snabb radonmätning för att få en god indikation på om huset har höga radonhalter.

ENERGIDEKLARATION

Sen 2008 måste alla fastigheter energideklareras inför försäljning.

FRÅGOR

Kontakta oss för att boka en husbesiktning eller om du har några frågor.