031-712 98 00 support@independia.se
besiktningsprotokoll för hus

Kan köpare ta över besiktningsprotokollet?

Vi har touchat detta ämne och område vid några tillfällen tidigare så ni får ursäkta om jag verkar tjatig. Men tror mig, mitt tjat är befogat och finns enbart av välvilja. En välvilja som finns för att ni ska få med er så mycket bra och viktig information som möjligt när ni antingen ska in i bostads-världen eller kanske redan är inne i den.

Till att börja med så tar vi lite kort om den viktiga undersökningsplikten. 

Enligt lagen.

Köparen har enligt lag en omfattande undersökningsplikt, som finns reglerad i Jordabalken (kap.4, § 19). Undersökningsplikten betyder att du som köpare skall, i så stor utsträckning som möjligt, undersöka objektets alla delar innan du köper det. I vissa fall är huset besiktigat av en besiktningstekniker innan dess att du köper det men det fråntar inte dig som köpare din plikt att själv kontrollera huset och fastigheten. 

Som ni kan läsa här ovan så räcker det alltså inte med att säljaren låtit utföra en besiktning och att du/ni sedan kikar på- och får en kopia av besiktningsprotokollet.

kvinna kontrollerar en fasad

Det finns olika sätt att utföra sin undersökningsplikt.

Ett av dem kan vara att tillsammans med besiktningsteknikern som låtit utföra en överlåtelsebesiktning åt säljaren, gå igenom protokollet som hen låtit utfärda. Ett annat är att själv anlita en tekniker som går igenom huset. Tänk på att en besiktningstekniker gör en okulär byggnadsteknisk undersökning av huset. För att kontrollera t.ex. el, vatten, avlopp och markförhållanden m.m. så bör du anlita en fackman. Mäklaren som säljer fastigheten har som skyldighet att informera dig om din undersökningsplikt så klokt är att stämma av med hen vad för typ av kontroller som du bör låta göra.

Alla fel som du upptäcker, borde ha upptäckt eller som du kan misstänka svarar du för efter det att du köpt huset. Om du hittar symptom på fel eller om objektet är i sådant skick att fel kan misstänkas så skärps kraven på undersökningsplikten. Lika så om säljaren upplyser dig om ett misstänkt fel så kan det vara en varningssignal som kan föranleda en mer omfattande undersökningsplikt.

DefinitionsfrågaKan köpare ta över besiktningsprotokollet?

En köpare kan alltså inte hur som helst ta över ett besiktningsprotokoll från säljaren eller från den som varit uppdragsgivare åt besiktningsteknikern. Det är därför viktigt att stämma av hur det ser ut i just ditt specifika fall och affär. Olika besiktningsbolag jobbar med detta på lite olika sätt, därav vikten att stämma av ditt individuella fall. Men hur det än är hos och för just dig så är det väldigt viktigt att veta att du som köpare har en långtgående undersökningsplikt oavsett om någon annan säger eller antyder något annat.

———

I KORTA DRAG

✔ Köpare av ett hus har enligt lag en undersökningsplikt.

✔ Att säljaren låtit utföra en besiktning fråntar inte dig som köpare din undersökningsplikt.

✔ Olika besiktningsbolag jobbar på olika sätt. var noga med att se över vad som gäller i din affär.