031-712 98 00 support@independia.se
rutten frukt

Mikrobiell påväxt – förebygg och åtgärda

Ni har säkert hört eller läst ordet mikrobiell påväxt. Kanske har ni kommit i kontakt med det i ett besiktningsprotokoll. Med all rätt så kan det leda till frågor som: Vad innebär det? Hur illa är det? Bör jag vara orolig?

 Vad är mikrobiell påväxt?

I gruppen mikroorganismer eller mikrober ingår bakterier, mögel, röta, alger och andra mycket små organismer. Ordet mikrobiell påväxt innebär att det växer någon form av mikroorganismer. Ibland räknas även virus till mikroorganismer. Utan ett mikroskop kan vi inte se mikroorganismer med blotta ögat. Om det däremot är ett område som är utsatt för mikrobiell påväxt och alltså påverkats av en mycket stor mängd mikroorganismer, exempelvis mögel, då kan vi se det. Ibland kan mikrobiell påväxt förekomma i hus exempelvis i krypgrunden eller på vinden. Området är då oftast så utsatt så att vi kan se det eller i vissa fall känna en avvikande doft som kan hänvisa till en påväxt.

mögel på vind

Vad gör att de börjar föröka sig?

Mikroorganismer finns överallt; luften innehåller alltid mikroorganismer och mögelsporer. Men det är förutsättningarna som avgör om de får fäste och börjar växa till. Generellt vill mikroorganismerna ha en tillräckligt hög temperatur, tillgång till näring och fukt för att växa. Tänk dig då ett hus. Där finns en massa organiskt material samt många gånger en gynnsam temperatur för mikroorganismerna att börja växa. Det “enda” som saknas är fukt. Något som dessvärre ofta kan förekomma exempelvis på vindar och i krypgrunder. Exakt vilka förutsättningar som krävs skiljer mellan olika typer av mikroorganismer.

Av denna anledning är det viktigt att hålla fukt borta från huset eftersom tillräckligt med fukt snabbt kan ge mikrobiella angrepp. Lättare sagt än gjort i vårt avlånga land dessvärre. Mycket regn, snö, kraftiga vindar och väderomslag gör det svårt att stå emot fukt helt. Dessutom är våra inomhus vanor annorlunda idag än kanske på 60–70-talet när många hus byggdes. Vi duschar mer, lagar mer mat osv. vilket påverkar inomhusmiljön och sätter större krav på en väl fungerande ventilation för att undvika fuktproblematik med mikrobiell påväxt som följd.

 

mögel på vind

Vad kan hända?

Det är inte alltid så farligt eller dyrt som vi kan tro. Konsekvenserna beror på vad det är för typ av påväxt och hur omfattande den är. Visst finns det mikrobiell påväxt som är så väl hälsofarlig som dyr att åtgärda men många gånger så kan man själv, med relativt enkla åtgärder få påväxten att stanna av och torka ut. 

Allt beror på vart påväxten sitter eller befinner sig. Som ni vet nu sedan ovan så krävs fukt för att sporerna skall kunna växa. Mikrobiell påväxt tyder alltså på att fuktnivåerna är för höga i utrymmet. Om det inte är så mycket påväxt så kan det räcka med att åtgärda problemet med höga fuktnivåer. I en krypgrund kan det innebära att man ser till att det finns markplast och på en vind kan det t.ex. vara att man ser till att täta innertaket. Man kan också minska fuktnivåerna med hjälp av en avfuktare. Det är dock viktigt att veta att det har blivit en försvagning av konstruktionen eller att skadliga partiklar kan ta sig in i boytan. Skulle det vara så att du har ett stort utrymme där påväxten hunnit ta sprida sig ordentligt så kan det vara läge att höra av sig till en fuktexpert eller husdoktor. De kan hjälpa dig med att åtgärda och sedan förebygga så att problemet, förhoppningsvis, inte uppstår på nytt.

Så summa summarum, få inte panik när du läser ordet mikrobiell påväxt men vifta inte heller bort det. Det finns många kunniga experter inom området och det kan vara väl värt att konsultera dem för råd och eventuell hjälp.

I KORTA DRAG

✔ Mikrobiell påväxt är mikroorganismer som tagit fäste och börjat att växa.

✔ Påväxten kan ha påverkat byggnadskonstruktionen. Är du orolig så konsultera en fuktexpert

✔ Du kan själv vidta många åtgärder för att förebygga eller åtgärda påväxt i ditt hus.

———