ETT RADONFRITT SVERIGE. DET ÄR MÖJLIGT!

Radon är en osynlig, lukt och smakfri gas som tränger sig in i fastigheter genom mark, vatten och byggnadsmaterial. Det ända sättet att veta om bostaden har förhöjda radonhalter, är att mäta!

Radon är enkelt att bli av med, Cancer är inte det!

Radon följer med luften in i våra luftrör och lungor när vi andas. Detta kan skada lungorna allvarligt och lungcancer kan uppkomma. Ju längre tid du tillbringar i ett radonhus och ju högre halter du utsätter dig för, desto större är risken. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att 400–500 lungcancerfall per år orsakas av radon i vår inomhusmiljö. Genom att sänka radonhalten i alla hus som har över 200 Bq/m3 kan man på längre sikt undvika cirka 200 lungcancerfall varje år.

RADON – VAD ÄR DET?

 

En gas som är svår att upptäcka!

Radon syns inte, luktar inte och smakar ingenting.  Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Ju längre tid du tillbringar i ett hus med hög radonhalt, desto större risk är det att din hälsa påverkas.

Att mäta radon är enkelt och är alltid en bra investering, både för hälsan och för värdet på din fastighet. Hos tre av fyra visar mätningen att radonhalten ligger under rådande gränsvärde. Har du låga radonvärden kan en godkänd rapport öka värdet på ditt hus många gånger mer än kostnaden att mäta. Har du höga värden är det viktig information att få reda på ur hälsosynpunkt och med Independias hjälp är det lätt åtgärda.

 

!

Radonbidraget återinförs!

”I Sverige har hundratusentals bostäder fortfarande för höga radonhalter. Regeringen har därför beslutat att återinföra bidraget för radonsanering i småhus. Bidrag får lämnas med 50 procent av en skälig kostnad för åtgärderna, dock högst med 25 000 kronor.”

Boverket

VAD SÄGER MYNDIGHETERNA

LÅNGTIDSMÄTNING

Radon syns inte, luktar inte och smakar ingenting.  Det enda sättet att upptäcka radonet är att mäta. En långtidsmätning görs under 2 månader från 1 october-30 april.

KORTTIDSMÄTNING

En snabb radonmätning görs under minst 7 hela dagar. Det är mycket fördelaktigt för dig om du ska köpa eller sälja din bostad om den inte redan är mätt.

MÄTA RADON PÅ ARBETSPLATSER

En ny lag om att alla arbetsplaster i Sverige ska radonmätning träder i kraft i januari 2018. Detta brör både stora nationella företag som små enskilda butiker och kontor. Finns det personal, ska det mätas!

RADON I FLERBOSTAD

Som ägare av, eller som styrelsemedlem i ett flerbostadshus är man skyldig att se till att radonhalten i lägenheterna inte är för hög. Det kan bli en kostsamt om detta inte efterföljs.

RADONBESIKTNING

Om ni gjort en radonmätning och fått höga radonvärden är det viktigt att ni bokar en radonbesiktning. Efter utredning, lämnar en certifierad besiktningsman rekommendationer på åtgärder.

ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA RADONHALTEN

Att bli av med radon, eller minska halterna i er bostad behöver inte vara så svårt. Det finns en rad olika metoder som kan tillämpas beroende på varifrån radonet kommer. 

RADONKOLLEN

Beställ en snabb radonmätning för att få en god indikation på om huset har höga radonhalter.

ENERGIDEKLARATION

Sen 2008 måste alla fastigheter energideklareras inför försäljning.

FRÅGOR

Kontakta oss för att boka en besiktning eller om du har några frågor.

Kontakta oss för alla dina radonfrågor.