031-712 98 00 support@independia.se

ETT RADONFRITT SVERIGE

RADONMÄTNING

LÅNGTIDSMÄTNING

RADONMÄTNING

FÖR EN INDIKATION

SNABB MÄTNING

RADON – VAD ÄR DET?

 

En gas som är svår att upptäcka!

Radon syns inte, luktar inte och smakar ingenting.  Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Ju längre tid du tillbringar i ett hus med hög radonhalt, desto större risk är det att din hälsa påverkas.

Att mäta radon är enkelt och är alltid en bra investering, både för hälsan och för värdet på din fastighet. Hos tre av fyra visar mätningen att radonhalten ligger under rådande gränsvärde. Har du låga radonvärden kan en godkänd rapport öka värdet på ditt hus många gånger mer än kostnaden att mäta. Har du höga värden är det viktig information att få reda på ur hälsosynpunkt och med Independias hjälp är det lätt åtgärda.

 

!

Radonbidraget återinförs!

”I Sverige har hundratusentals bostäder fortfarande för höga radonhalter. Regeringen har därför beslutat att återinföra bidraget för radonsanering i småhus. Bidrag får lämnas med 50 procent av en skälig kostnad för åtgärderna, dock högst med 25 000 kronor.”

Boverket

LÅNGTIDSMÄTNING

Enkelt, snabbt och pålitligt!

Att utföra en långtidsmätning är inte komplicerat, det kräver inga större investeringar och det påverkar heller inte vardasglivet i huset som mäts.

För att erhålla ett godkänt årsmedelvärde enligt Strålsäkerhetsverkets rekommendationer bör man mäta med spårfilmsdosor under minst två månader under vinterhalvåret. Under denna period är dosorna utplacerade på olika stället i bostaden och registrerar information om luften i bostaden. För att uppnå pålitliga värden bör man leva som vanligt och inte förändra sina levnadsvanor.

Vi rekommenderar alltid att utföra en långtidsmätning om tiden finns eller som ett komplement till korttidsmätning med spårfilmsdosor alternativt med aktiv mätare.

Mät mellan 1 oktober – 30 april

Långtidsmätningar måste utföras under vinterhalvåret från 1 oktber – 30 april (eldningssäsong). Anledningen för detta har med ventileringen av bostaden att göra då man under sommarhalvåret vädrar betydligt mer vilket kan medföra att resultaten blir opålitliga.

Analys i ackrediterat laboratorium

När mätningen är slutförd utförs rapportering och analys av spårfilmsdosorna av ett ackrediterat laboratorium.

Om du missat att göra en mätning under mätsäsong eller står inför husförsäljning eller husköp och inte kan vänta 2 månader, rekommenderar vi att göra en korttidsmätning. Trots att det inte ger ett godkänt årsmedelvärde, ger det en god indikation på om det finns radon eller inte. Att köpa ett hus som inte är radonmätt kan vara tyvärr medföra extra kostnader i efterhand.

KORTTIDSMÄTNING

Få en god indikation på bara 7 dagar!

En snabb radonmätning görs under minst 7 hela dygn. Det är mycket fördelaktigt för dig om du ska köpa eller sälja din bostad om den inte redan är mätt eftersom det ger en god indikation på hur höga radonhalter bostaden har. Söker du omgående svar, är detta ett perfekt alternativ En snabb radonmätning eller en korttidsmätning som det också kallas, fungerar det i stort sett likadant som en vanlig långtidsmätning. Analys och rapport av mätning med spårfilmsdosor sker alltid av ackrediterat laboratorium.

Mät under hela året?

Eftersom en korttidsmätning bara ger en indikation på radonhlten i bostaden och inte ett exakt resulatat går det bra att mäta året runt.

Analys i ackrediterat laboratorium

När mätningen är slutförd utförs rapportering och analys av spårfilmsdosorna av ett ackrediterat laboratorium.

Korttidsmätning med aktiv mätare

Denna form av mätning utförs också under minimum en vecka, och till skillnad mot spårfilmsdosor generar denna typ av mätning en graf som tydligt visar på när på dygnet radonhalten är som högst. Att mäta aktivt ger mycket god information till varför man eventuellt kan ha förhöjda värden, såsom till exempelvis att ventilationen kan gå ned på natten, och då kan grafen tydligt visa att radonhalten ökar.

BESTÄLL RADONMÄTNING

Datavägen 6A 
436 32 Askim
+46 31 712 98 00
support@independia.se