031-712 98 00 support@independia.se

ÄR HUSET ETT RADONHUS?

Vid försäljning av en bostad, dyker alltid radonfrågan upp. Med en korttidsmätning får du som ska köpa eller sälja en bra indikation om fastigheten har förhöjda radonvärden eller inte.

KORTTIDSMÄTNING RADON

Få en god indikation på bara 7 dagar!

En snabb radonmätning görs under minst 7 hela dygn. Det är mycket fördelaktigt för dig om du ska köpa eller sälja din bostad om den inte redan är mätt eftersom det ger en god indikation på hur höga radonhalter bostaden har. Söker du omgående svar, är detta ett perfekt alternativ En snabb radonmätning eller en korttidsmätning som det också kallas, fungerar det i stort sett likadant som en vanlig långtidsmätning. Analys och rapport av mätning med spårfilmsdosor sker alltid av ackrediterat laboratorium.

Mät under hela året?

Eftersom en korttidsmätning bara ger en indikation på radonhlten i bostaden och inte ett exakt resulatat går det bra att mäta året runt.

Analys i ackrediterat laboratorium

När mätningen är slutförd utförs rapportering och analys av spårfilmsdosorna av ett ackrediterat laboratorium.

Korttidsmätning med aktiv mätare

Denna form av mätning utförs också under minimum en vecka, och till skillnad mot spårfilmsdosor generar denna typ av mätning en graf som tydligt visar på när på dygnet radonhalten är som högst. Att mäta aktivt ger mycket god information till varför man eventuellt kan ha förhöjda värden, såsom till exempelvis att ventilationen kan gå ned på natten, och då kan grafen tydligt visa att radonhalten ökar.

VÄNTA INTE MED KORTTIDSMÄTNING RADON!

Med en snabb radonmätning får du en god indikation på om bostaden du tänker köpa eller sälja har förhöjda radonhalter.

LÅNGTIDSMÄTNING

Beställ en långtidsmätning för att få exakt udnerlag inför eventuella åtgärder.

RADONÅTGÄRDER

Vilken åtgärd just din bostad kräver beror på var radonet kommer ifrån.

FRÅGOR

Kontakta oss för att boka en besiktning eller om du har några frågor.