RADON MÅSTE MÄTAS

Mätningen utförs enkelt och smidigt och rapporter med resultat utfärdas från ett ackrediterat svenskt laboratorium.

LÅNGTIDSMÄTNING

Enkelt, snabbt och pålitligt!

Att utföra en radonmätning är inte komplicerat, kräver inga större investeringar och påverkar inte vardasglivet i huset som mäts.

För att erhålla ett godkänt årsmedelvärde enligt Strålsäkerhetsverkets rekommendationer bör man mäta med spårfilmsdosor under minst två månader under vinterhalvåret. Under denna period är dosorna utplacerade och registrerar information om luften i bostaden.

Vi rekommenderar alltid att utföra en långtidsmätning om tiden finns eller som ett komplement till korttidsmätning med spårfilmsdosor alternativt med aktiv mätare.

 

Mät mellan 1 oktober – 30 april

Långtidsmätningar måste utföras under vinterhalvåret från 1 oktber – 30 april (eldningssäsong). Anledningen för detta har med ventileringen av bostaden att göra. Under sommarhalvåret vädras det betydligt mer och detta kan medföra att resultaten blir opålitliga.

Analys i ackrediterat laboratorium

När mätningen är slutförd utförs rapportering och analys av spårfilmsdosorna av ett ackrediterat laboratorium. 

KORTTIDSMÄTNING

Har du bråttom inför bostadsaffär, beställ en snabb radonmätning.

RADONÅTGÄRDER

Vilken åtgärd just din bostad kräver beror på var radonet kommer ifrån.

FRÅGOR

Kontakta oss för att boka en besiktning eller om du har några frågor.

SVENSKAR DRABBADE AV RADON RELATERAD LUNGCANCER

SVENSKA HEM MED RADON ÖVER RIKTVÄRDET

BOSTÄDER HAR RADONMÄTTS AV INDEPENDIA