031-712 98 00 support@independia.se

ALLA ARBETSPLASTER SKA RADONMÄTAS

En ny lag om att alla arbetsplaster i Sverige ska radonmätning träder i kraft i under hösten 2018. Detta berör både stora nationella företag som små enskilda butiker och kontor. Finns det personal, ska det mätas!

.

RADONMÄTNING ARBETSPLATSER

Arbetsgivarens ansvar!

Under hösten 2018 träder en ny lag i kraft som gäller radonmätning på arbetsplatser. Lagen säger att det är arbetsgivarens ansvar att kontrollera radonhalten i arbetsplatsens lokaler! Samtliga arbetsplatser skall inom EU mäta och ha kontroll över radonhalten.

EU:s miljömål

Företag som är ISO 14001 (miljö)- certifierade skall årligen ha ett antal miljökrav att uppfylla. Att mäta radon i sina lokaler och även erbjuda anställda radonmätning hemma är ett mycket bra miljömål, dessutom uppfyller arbetsgivaren målet som ställs enligt EU.

VI KAN DET HÄR!

Radon Vi utför radonmätningar, obligatorisk ventilationskontroll och i förekommande fall radonutredningar och åtgärder för att komma tillrätta med eventuell problematik.
Kontakta oss idag!

031-712 98 00

NY LAG 2018!

Från och med hösten 2018, ska alla arbetsplatser enligt lag radonmätas. Detta är arbetsgivarens ansvar och inte fastighetsägarens. Även de minsta butiker, kontor och arbetslokaler ska mätas

OVK

Vårt certiferande OVK team har lösningen på din fastighets ventilationsproblematik.

FRÅGOR

Kontakta oss för att boka en besiktning eller om du har några frågor.