031-712 98 00 support@independia.se

ALLA LÄGENHETER SKA VARA RADONFRIA!

Det är fastighetsägarens ansvar att kontrollera och eventuellt åtgärda de bostäder som hyrs ut så hyresgästens hälsa inte kompromissas.

RADONMÄTNING FLERBOSTAD

Trygg mijö för hyresgästerna!

Som ägare av, eller som styrelsemedlem i ett flerbostadshus är man skyldig att se till att radonhalten i lägenheterna inte är för hög. Det kan bli en kostsam historia om detta inte efterföljs.  Enligt Riksdagens miljömål ”God bebyggd miljö” ska radonhalten i bostäder vara lägre än 200 bequerel per kubikmeter luft i samtliga bostäder senast år 2020 och många kommuner delar redan i dagsläget ut vitesföreläggande. Hyresgästföreningens jurister har tagit fram ett nyckeltal som innebär en hyresnedsättning på upp till 30 % vid höga radonhalter.  Det kan handla om mångmiljonbelopp för en större fastighet för de som inte följer de föreskrifter som finns. I en bostadsrättsförening är det styrelsen som har yttersta ansvaret att radonhalterna hålls under gällande gränsvärden < 200 Bq/m3.

MILJÖMÅL 2020!

För att nå miljömålen 2020 är det en bra tanke att börja i god tid för att inte dra på sig onödiga och stora åtgärder. Första steget är att mäta och med hjälp av Independias långa erfarenhet får ni stöttning genom hela processen. Vi erbjuder allt ifrån spårfilmsdosor till helhetslöning där avisering, utplacering, upphämtning och rapportering ingår, allt för att Ni skall få en smidig lösning.

RADONMÄT!

Vi skräddarsyr ett paket som passar just din fastighet och de behov ni har av att mäta radon. Allt från placering, upphämtning och rapportskrivning, till åtgärdsofferter och sanering.

OVK

Vårt certiferande OVK team har lösningen på din fastighets ventilationsproblematik.

FRÅGOR

Kontakta oss för att boka en besiktning eller om du har några frågor.