031-712 98 00 support@independia.se
förstoringsglas dockhus

När jag började i denna bransch för 8 år sedan visste jag inte vad en överlåtelsebesiktning var. Ändå hade jag innan dess köpt min och min mans första hus. Vi hörde aldrig talas om någon besiktning. Vare sig av mäklaren eller av den tidigare ägaren. Men det är ju också 8a år sedan, mycket har hänt sedan dess! Idag är det mycket mer vanligt med att en överlåtelsebesiktning sker vid en hus transaktion. Och jag, som köpt och sålt på nytt, har givetvis både besiktigat, tecknat dolda felförsäkring och genomgått en köpargenomgång. Man lär så länge man lever! 

För er som kanske står där nu, som jag gjorde för 8a år sedan och ska köpa ert första hus, läs vidare här! Här får ni en bra överblick över vad en överlåtelsebesiktning är, hur den går till och varför det är bra att låta utföra en.

Vad är en överlåtelsebesiktning?

En överlåtelsebesiktning är en okulär kontroll av en fastighets byggnadstekniska skick. Många knepiga ord! Okulär = Teknikern undersöker enbart genom vad han ser, känner och doftar. Inga ingrepp sker i fastigheten. Vid besiktningen genomgår fastigheten en omsorgsfull byggnadsteknisk undersökning. Mark som har teknisk betydelse för fastigheten inkluderas i besiktningen. Besiktningen omfattar huvudbyggnaden samt eventuellt vidbyggt garage.

man vid bord besiktningsprotokoll

Målet med besiktningen.
Målet med besiktningen är att utröna om det förutom eventuella kända brister finns saker att tänka på eller åtgärda. En erfaren besiktningsman har lättare att upptäcka detta i rutinerna för en överlåtelsebesiktning.

Hur går en husbesiktning till?
Besiktningen börjar med en liten genomgång med beställaren där man går igenom hur besiktningen kommer att gå till. En liten frågestund med säljarna hålls då de känner till huset och dess historik. De får möjlighet att bistå med egna uppgifter som exempelvis åtgärder, underhåll eller kända brister i huset. 

Det finns möjlighet att utöka omfattningen av besiktningen genom att även boka ytterligare tjänster som exempelvis areamätning eller utökad fuktkontroll.

Besiktningsmannens uppdrag.
Besiktningsmannen har som uppdrag att hitta eventuella fel eller brister i huset och dess konstruktioner som är av betydelse. Husbesiktning utförs i alla tillgängliga utrymmen och synliga ytor såsom tak och fasad. De fel och brister som upptäcks redovisas sedan skriftligt i ett protokoll. Besiktningsprotokollet kan även innehålla en riskanalys och rekommendation om fortsatt teknisk utredning.

Vetskap om husets skick.
En sådan här besiktning ger er som köpare, eller säljare ett kvitto på hur huset mår och i vilket skick det är i. Som köpare vill man ju inte köpa grisen i säcken och för att undvika det så är det en fördel att ta hjälp av en besiktningstekniker som undersöker huset. Det ger dig även en bra förståelse för vad som kanske bör prioriteras i huset när det kommer till renovering. Som säljare är det en fördel att lägga korten på bordet innan dess att man säljer. På så viss kan man undvika en lång och utdragen process och försäljningen blir smidigare.

Jag hoppas att jag hjälpt er litegrann på vägen i alla fall! Hör gärna av er om ni har några frågor så skall jag se till att ni får svar!

———

I KORTA DRAG

✔ En överlåtelsebesiktning kan beställas av både köpare och säljare av en fastighet.

✔ Överlåtelsebesiktningen är okulär.

✔ En tekniker går igenom husets byggnadstekniska skick.

✔ Fel och brister rapporteras i ett protokoll.