031-712 98 00 support@independia.se

ETT VENTILATIONSSYSTEM KRÄVER UNDERHÅLL

Vårt ventialtions team har både erfarenhet, kunskap och certifikat att undersöka, offertera samt åtgärda ert system så det utnyttjas maximalt.

OVK CERTIFIERADE!

Att utföra en Obligatorisk Ventilations Kontroll är fastighetsägarens ansvar och ska utföras regelbundet i alla byggnader. Kontakta oss idag för att boka in ett möte med våra certifierade OVK besiktningmän

031-712 98 00

VENTILATION

För att alla som vistas i en lokal ska leva, arbeta och må så bra som möjligt, krävs det frisk och hälsosam luft. Med ett ventilationssystem som inte fungerar, fungerar heller inte din familj, hyresgäster eller personal. Dags att se över luften!

Independia Group har arbetat med alla typer av bostadventilation sedan 2005 och utifrån vår erfarenhet och kunskap kan vi erbjuda er kvalificerad service inom montage, underhåll och installation.

Independia Group utför även alla typer av OVK-besiktningar på större flerbostadshus. Vi samarbetar idag med många av Sveriges stora fastighetsägare och fastighetsförvaltare, där underhåll och kontroller sker kontinuerligt. 

Vårt team skräddarsyr alltid en lösning som passar den fastighet det berör, stor som liten. I tillägg erbjuder vi även rensning/rengöring samt injusteringar alla typer av ventilation.

OBLIGATORISK VENTILATIONS KONTROLL

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet, i de flesta byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. Kontrollanten ska också ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö.

Det är byggnadens ägare, till exempel bostadsrättsföreningen, som ska se till att ve ventilationskontroll utförs. Ägaren ska välja en sakkunnig funktionskontrollant, som är certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan. På vår söksida kan du hitta kontrollanter.

Kravet på OVK finns sedan 1991. Det bör finnas protokoll för byggnaden, hos kommunens byggnadsnämnd, från regelbundna kontroller.

L
Att vara OVK certifierad innebär att besiktningmannen har genomgått en utbildning, har minst 10 års erfarenhet inom ventilationsproblematik samt att de kontinuerligt uppdaterar sig på den tekniska utveckligen inom ventilation.

VENTILATIONSÅTGÄRDER

Vid varje OVK kontrolleras det att:

  • Ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden
  • Instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga
  • Ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.

Vid den första besiktningen kontrolleras det att:

  • Funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet stämmer överens med gällande föreskrifter.

Vid återkommande besiktningar ska funktionskontrollanten:

  • Kontrollera att funktionerna och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk
  • Undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet och som inte medför ett försämrat inomhusklimat.

RADONKOLLEN

För att undvika höga radonhalter vid mätning, utför en OVK först.

NY LAG 2018!

Under 2018 kommer en ny lag som säger att alla arbetsplatser radonmätas!

FRÅGOR

Kontakta oss för att boka en besiktning eller om du har några frågor.